Neuropsykiatrista valmennusta Helsingin seudulla ja Uudellamaalla

RatkaisunAvain Oy tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta Helsingin seudulla ja koko Uudenmaan alueella. Neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.


Neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkaita voivat olla niin yksityishenkilöt, lastensuojeluyritykset kuin myös potilaan kuntoutuksesta vastaavat lääkärit.

Etsitkö apua lapsiperheen vuorovaikutuksen ongelmiin? Tarjoan sinulle ratkaisun avaimet.

Ota yhteyttä

Neuropsykiatrinen valmennus ammattilaisen työvälineenä

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmentamista. 

Siinä keskitytään harjoittelemaan asiakkaan tarvitsemia elämänhallinnallisia taitoja. Valmennus on käytännönläheistä ja se perustuu tutkitun tiedon ja kokemuksellisen tiedon hyödyntämiseen.

Valmennuksesta hyötyvät henkilöt, joilla on neuropsykiatrinen diagnoosi, neuropsykiatrisia piirteitä tai elämänhallinnallisia haasteita. Haasteet voivat olla pieniä tai isoja, tärkeintä on se, että valmennettava haluaa muutosta elämäänsä. Valmennus voi olla oma itsenäinen valmennussuhde tai osa suurempaa kuntoutusta.

Neuropsykiatrinen valmennus yksikön ja perheen apuna

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Jokainen valmennusprosessi suunnitellaan aina henkilökohtaisesti. Valmennusta tehdään pääsääntöisesti yksilö- ja perhevalmennuksina. Valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille. Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä merkittävämpää on vanhempien osallistuminen valmennusprosessiin.

Valmennuksen laajuus sovitaan aina asiakkaan kanssa. Suurimmillaan se voi alla laaja arjen- ja elämänhallintaan liittyvä paketti ja pienimmillään esimerkiksi neurologisia haasteita omaavan lapsen koulumatkojen haltuun ottamista. Valmennusympäristönä toimii asiakkaan luontainen elinympäristö.

Hinnoittelu

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hinnoitteluun vaikuttaa valmennuskertojen tiiviys, mahdollinen etävalmennus (puhelimitse) ja valmennuskertojen pituus. Lähtökohtaisesti tapaamiset maksavat 80 €/h. Jokaiselta tapaamiselta veloitetaan kilometrikulut 0,52 €/km.

"Sain perustietoutta neuropsykiatrisen valmentamisen lähtökohdista ja tavoitteista, joihin omassa työssä voi päästä."

Koulutukseen osallistunut ammattilainen

Asiakas-ikoni

"Kiitos ammattitaitoisesta palvelusta. Työskentelyn myötä opimme ymmärtämään nepsylastamme paremmin. Saimme ensimmäisestä tapaamisesta lähtien konkreettista apua ja neuvoja, jotka oli helppo ottaa käyttöön omaan arkeen. Voin sanoa suoraan, että meidän perheen pelastus oli tämä tuki.”

Yksityinen asiakas

Asiakas-ikoni

Tarjoan neuropsykiatrista valmennusta arjen hallinnan ongelmiin tarttumiseksi Helsingin ja Uudenmaan seudulla.

Ota yhteyttä!

RatkaisunAvain Oy  

Suitiantie 834

08500 Lohja

*Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.