Hyvinvointivalmennukset yksilöille ja perheille Helsingin seudulla sekä Uudellamaalla

RatkaisunAvain Oy tarjoaa hyvinvointivalmennukset Helsingin seudulla ja myös koko Uudenmaan alueella. Valmennukset jakautuvat kahteen eri osioon: yksilövalmennuksiin ja perhevalmennuksiin. Yksilövalmennus on suunnattu aikuisille ja opiskelijoille ja se tähtää asiakkaan toiveiden mukaiseen elämänmuutokseen. Perhevalmennus on kohdennettu perheille ja siinä lähdetään ratkomaan perheen haasteellisiksi kokemia tilanteita tai elämänvaiheita.

Etsitkö apua lapsiperheen vuorovaikutuksen ongelmiin? Tarjoan sinulle ratkaisun avaimet.

Ota yhteyttä

Yksilövalmennuksella kestävään elämänmuutokseen

Henkilökohtainen hyvinvointivalmennus on voimavara- ja ratkaisukeskeistä valmennusta, joka tähtää asiakkaan toiveiden mukaiseen elämänmuutokseen. Valmennuksen lähtökohtana on usein jokin asiakkaan kokema haaste tai elämäntilanne, johon hän haluaa muutosta. Tällaisia ovat usein tuen tarve suurempaan elämäntapamuutokseen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen tai jostain kriisiytyneestä elämäntilanteesta selviytyminen. Työskentelyssä tarkastellaan ajatusten, tunteiden ja toiminnan välistä vuoropuhelua ja työstetään omien vaikutusmahdollisuuksien hyödyntämistä.

Henkilökohtainen hyvinvointivalmennus on suunnattu opiskelijoille ja aikuisille. Valmennus tapahtuu asiakkaan kotona tai hänen toivomassaan ympäristössä.

Perhevalmennuksesta työkaluja perheen ongelmien ratkaisemiseen

Perhevalmennukset ovat perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennuspaketteja. Tyypillisimmät meiltä tilatut perhevalmennukset koskevat haastavasti käyttäytyvän lapsen kanssa pärjäämistä, oirehtivan murrosikäisen kasvattamista, perheenjäsenen sairastumista tai vanhempien eron jälkeistä elämän uudelleen rakentamista.

Perhevalmennuksissa on tyypillistä, että aluksi tapaamisia on tiiviimmin (esimerkiksi kerran viikossa) ja myöhemmin tapaamisten välit väljenevät. Valmennuksen tuloksellisuuden kannalta on tärkeitä, että perhe haluaa muutosta elämäntilanteeseensa ja on valmis sitoutumaan heidän aikatauluihinsa suunniteltuihin tapaamisiin.

Hinnoittelu

Yksilövalmennukset ja perhevalmennukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Lähtökohtaisesti valmennus maksaa 80 €/h + kilometrikorvaus 0,52 €/km.

Ota yhteyttä

"Hyödyin enemmän, kuin osasin odottaa. Sain valtavasti oivalluksia ja kunnolla purettua stressin aiheita."

Yksilövalmennukseen osallistunut

Asiakas-ikoni

"Palvelun arvo oli se, että tulimme kuulluksi vaikeassa elämäntilanteessa, jossa tuntui ettei muita tahoja kiinnostanut meidän kokemus asiassa ja jaksaminen ylipäätään haastavassa tilanteessa. Palvelu toi myös elämään sen, että pysähtyi hetkeksi ja näki oman tilanteen, omat tunteet ja voimavarat paremmin, kun niitä tarkasteli ulkopuolisen kanssa ja siihen oli varattu tietty aika."

Perhevalmennukseen osallistunut

Asiakas-ikoni

Tarjoan hyvinvointivalmennukset ammattitaidolla niin yksilöille kuin perheillekin Helsingin ja Uudenmaan seudulla.

Soita jo tänään!

RatkaisunAvain Oy  

Suitiantie 834

08500 Lohja

*Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.