Perhevalmennukset ovat perheen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennuspaketteja. Valmennuksissa lähdetään ratkomaan perheen haasteellisiksia kokemia tilanteita tai elämänvaiheita. Valmennuksissa etsitää ja luodaan voimavara- ja ratkaisukeskeisesti perheelle sopivia elämäntapoja, jotka vievät perhettä kohti heidän toivomaansa hyvinvointia. Tällaisia haasteellisia tilanteita voi olla mm. vanhemmuuden muuttuminen lasten erilaisissa kehitysvaiheissa (esim. vauvaikä, uhmaikä, murrosikä), perheenjäsenen sairastuminen tai uusioperheen alkuvuodet. Valmennuksen tuloksellisuuden kannalta on tärkeitä, että perhe haluaa muutosta elämäntilanteeseensa.


Hinta:

Perhevalmennukset suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hinnoittelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että valmennuksen hintalaatusuhde on asiakkaan edun mukainen. Lähtökohtaisesti tapaaminen maksaa 80€/h. Jokaiselta tapaamiselta veloitetaan kilometrikulut.