Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä valmentamista. Siinä keskitytään harjoittelemaan asiakkaan tarvitsemia elämänhallinnallisia taitoja. Valmennus on käytännönläheistä ja se perustuu tutkitun tiedon ja kokemuksellisen tiedon hyödyntämiseen.

Valmennus voi olla oma itsenäinen valmennussuhde tai osa suurempaa kuntoutusta. Valmennuksesta hyötyvät henkilöt joilla on neuropsykiatrisen diagnoosi, neuropsykiatrisia piirteitä tai
elämänhallinnallisia haasteita. Haasteet voivat olla pieniä tai isoja, keskeistä on, että valmennettava haluaa muutosta elämäänsä.


Neuropsykiatrinen valmennus on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Jokainen valmennusprosessi suunnitellaan aina henkilökohtaisesti. Valmennus sopii kaikenikäisille henkilöille. Mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä merkittävämpää on vanhempien osallistuminenvalmennusprosessiin.

Valmennusta tehdään yksilö-, perhe-, pari- tai ryhmävalmennuksena. Sen laajuus sovitaan aina asiakkaan kanssa. Suurimmillaan se voi alla laaja arjen- ja elämänhallintaan liittyvä paketti ja pienimmillään se voi olla
esimerkiksi neurologisia haasteita omaavan lapsen koulumatkojen haltuun ottamista. Valmennusympäristönä toimii asiakkaan elinympäristö.


Hinta:

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Hinnoittelu suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa niin, että valmennuksen hintalaatusuhde on asiakkaan edun mukainen. Hinnoitteluun vaikuttaa valmennuskertojen tiiviys, mahdollinen etävalmennus (puhelimitse) ja valmennuskertojen pituus. Lähtökohtaisesti tapaamiset maksavat 80€/h. Jokaiselta tapaamiselta veloitetaan kilometrikulut.